رزومه ی شما نقش تعیین کننده ای در تصمیم استاد در قبول کردن شما به عنوان دانشجوی دکترا دارد. در ذیل نکاتی در مورد بهبود رزومه و اشتباهات متداول در رزومه که نگارنده دیده است بیان میشود. مثالهای خوب برای رزومه را در این لینک ببینید: https://www.grad.illinois.edu/sites/default/files/pdfs/cvsamples.pdf

هدف رزومه: متنی که تصویری مناسب و حرفه ای از قابلیت ها (نه پتانسیل ها) ارایه میکند. در رزومه تحصیلی یا سی وی باید خلاصه ی وضعیت تحصیلات و تجربیات شما باشد. از غلو پرهیز کنید.اساتید دانشگاههای معتبر بطور متوسط صد رزومه در سال دریافت میکنند و به سادگی غلو را تشخیص میدهند. قبل از اضافه کردن هر مطلبی به رزومه از خود بپرسید: آیا این مطلب ربطی به اهداف بالا کمک میکند؟ از اضافه کردن هر مطلبی که به اهداف بالا کمک نمیکند اکیدا خودداری کنید. اگر شما تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید و رزومه ی شما بیش از دو صفحه است، حتما مطلب اضافی و بی ربط در رزومه ی شما وجود دارد که باید حذف شود.

توجه کنید که استاد با نگاه کوتاه به صفحه ی اول رزومه ی شما تصمیم میگیرد که ادامه رزومه شما را بخواند یا نه. پس اطلاعات مهم را در صفحه اول وارد کنید.

اشتباهات متداول در رزومه

اطلاعاتی که باید در رزومه باشد

اطلاعات ذیل ضروری است. بدون این اطلاعات تصمیم گیری در مورد پرونده ی شما غیر ممکن است. اگر معدل شما کم است (زیر 15)، بهتر است دوباره به فکر مقطع ارشد با معدل بالا در دانشگاههای دولتی تهران باشید.

پایان